NEZAPOSLENOST

Na kraju srpnja 2021. godine u evidenciji zavoda za zapošljavanje bile su evidentirane 2.783 nezaposlene osobe, što je u odnosu na protekli mjesec povećanje za 52 nezaposlene osobe ili 1,9%. U odnosu na srpanj 2020. godine došlo je do smanjenja nezaposlenosti za 27,8% tj. za 1.073 nezaposlene osobe.

Od ukupnog broja nezaposlenih 1.727 (62,1%) je žena, a 1.056 (37,9%) muškaraca. U odnosu na prošli mjesec udio nezaposlenih žena se povećao, odnosno udio muškaraca smanjio za 1,5 postotnih bodova. U odnosu na isto razdoblje prošle godine udio nezaposlenih žena se povećao, odnosno udio muškaraca smanjio za 2,9 postotnih bodova.

                       

 

07. 2020.

07. 2021.

06. 2021.

Nezaposlene osobe

3.856

2.783

2.731

Priljev u evidenciju 

Novoprijavljeni

653

     419

   332

Odljev iz evidencije zbog 

Zaposlenja

395

223

483

Zaposlenja na temelju drugih posl. akt.

7

25

18

Ostalih razloga osim zaposlenja

92

119

128

 

Ukupno je u srpnju 2021. iz evidencije nezaposlenih izašlo 367 osoba što je za 25,7% manje nego u srpnju 2020. godine. Od toga je zaposleno 248 osoba i to: 223 osobe (89,9%) na temelju zasnivanja radnog odnosa i 25 osoba (10,1%) na temelju drugih poslovnih aktivnosti (ostvarivanje mjesečnog primitka odnosno dohotka od druge samostalne djelatnosti većega od prosječno isplaćene novčane naknade u prethodnoj kalendarskoj godini, registriranje trgovačkog društva, obrta, zapošljavanje prema posebnim propisima i dr.).  

U evidentiranu nezaposlenost tijekom srpnja 2021. godine ušlo je 419 osoba, a došle su iz:

 •   282 (67,3%)  nekog oblika radnog odnosa
 •     51 (12,2%)    neaktivnosti
 •     86 (20,5%)   redovitog školovanja

 

Nezaposlene osobe prema razini obrazovanja u PU Karlovac krajem srpnja 2021. godine

Razina obrazovanja

Ukupno

Udio ( % )

Bez škole i nezavršena OŠ

198

7,1

Osnovna škola

647

23,3

SŠ za zanimanje do 3 god. i škola za KV i VKV radnike

830

29,8

SŠ za zanimanja u trajanju od 4 i više god. i gimnazija

     702

25,2

Viša škola I. stupanj fakulteta i stručni studij

205

7,4

Fakulteti, akademije, magisterij, doktorat

201

7,2

 

Nezaposlene osobe prema dobi u PU Karlovac krajem srpnja 2021. godine

Starost

Ukupno

Udio ( % )

15-29

637

22,9

30-49

1 160

41,7

50 +

986

35,4

 

TRAŽENI RADNICI I ZAPOŠLJAVANJE

U srpnju 2021. je zaprimljeno 587 prijava potreba za radnicima, što je povećanje za 228 prijava (50,9%) u odnosu na prethodni mjesec. U odnosu na isto razdoblje prošle godine došlo je do povećanja za 192 prijave (48,6%). 

Najviše slobodnih radnih mjesta prijavljeno je u sljedećim djelatnostima: 

 • prerađivačka industrija (170 ili 29,0%)
 • obrazovanje (112 ili 19,1%)
 • građevinarstvo (84 ili 14,3%)
 • zdravstvena zaštita i socijalna skrb (60 ili 10,2%)

Temeljem radnog odnosa većina se osoba zaposlila na određeno vrijeme (196 ili 87,9%).

Evidentirano zapošljavanje na temelju radnog odnosa najčešće se realiziralo u sljedećim djelatnostima:

 • pružanje smještaja te pripreme i usluživanja hrane (42 ili 18,8%)
 • prerađivačka industrija (36 ili 16,1%)
 • trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (25 ili 11,2%)
 • javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje (20 ili 9,0%)

  

NOVČANA NAKNADA

 

Krajem srpnja 2021. godine na zavodu za zapošljavanje PU Karlovac bilo je registrirano 659 korisnika novčane naknade, što je povećanje za 86 korisnika (15,0%) u odnosu na prošli mjesec. U odnosu na isto razdoblje prošle godine broj korisnika novčane naknade smanjio se za 358 korisnika (35,2%). 23,7% osoba od ukupnog broja nezaposlenih prima novčanu naknadu.

  

MJERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA

 

Tijekom mjeseca novouključeno je 58 osoba, a istodobno je iz mjera izašlo 17 osoba. Tako je na kraju srpnja 2021. godine broj aktivnih korisnika mjera 522.

Novouključene osobe u srpnju 2021. godine obuhvaćene su mjerama (Labour market policy klasifikacija): Osposobljavanje na radnom mjestu 1 osoba (1,7%), Potpore za zapošljavanje 10 osoba (17,3%), Javni radovi 26 osoba (44,8%), Potpore za samozapošljavanje 20 osoba (34,5%) te Stalni sezonac 1 osoba (1,7%).

 Aktivni korisnici obuhvaćeni su sljedećim vrstama mjera: 7 osoba (1,4%) Obrazovanje nezaposlenih, Osposobljavanje na radnom mjestu  2 osobe (0,4%), Potpore za zapošljavanje 174 osobe (33,3%), Potpore za očuvanje radnih mjesta 116 osoba (22,2%), Stalni sezonac 6 osoba (1,2%), Javni rad 81 osoba (15,5%), Potpore za samozapošljavanje 128 osoba (24,5%) te 8 osoba (1,5%) uključeno u Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa. 

 

 

POTPORA ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA U DJELATNOSTIMA POGOĐENIMA PANDEMIJOM COVID-19

 

Osim provedbe redovitih mjera aktivne politike zapošljavanja, aktivnosti Zavoda usmjerene su na provedbu potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima/sektorima kojima je poslovanje otežano ili onemogućeno u uvjetima trajanja pandemije bolesti COVID-19. S početkom proglašenja pandemije, u ožujku 2020. donesena je odluka o provedbi Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID-19) za razdoblje od ožujka do svibnja 2020. godine, a s obzirom na trajnost pandemije provedba potpora se nastavlja i idućih mjeseci, uz određene izmjene uvjeta s obzirom na djelatnost poslodavca, veličinu poslodavca, opseg smanjenja posla, a od siječnja 2021. proširuje se i na poslodavce s područja pogođenih potresom. Stoga, potpore za očuvanje radnih mjesta obuhvaćaju više mjera s različitim uvjetima subvencioniranja, i to: Potpora za očuvanje radnih mjesta, Potpora za očuvanje radnih mjesta za mikropoduzetnike, Potpora za očuvanje radnih mjesta - skraćivanje radnog vremena, Potpora za očuvanje radnih mjesta u zaštitnim radionicama, integrativnim radionicama i radnim jedinicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom.