NEZAPOSLENOST

 

Na kraju rujna 2021. godine u evidenciji zavoda za zapošljavanje bila je evidentirana 2.531 nezaposlena osoba, što je u odnosu na protekli mjesec smanjenje za 255 nezaposlenih osoba ili 9,2%. U odnosu na rujan 2020. godine došlo je do smanjenja nezaposlenosti za 30,6% tj. za 1.117 nezaposlenih osoba.

Od ukupnog broja nezaposlenih 1.518 (60,0%) je žena, a 1.013 (40,0%) muškarca. U odnosu na prošli mjesec udio nezaposlenih žena se smanjio, odnosno udio muškaraca povećao za 1,8 postotnih bodova. U odnosu na isto razdoblje prošle godine udio nezaposlenih žena se povećao, odnosno udio muškaraca smanjio za 1,4 postotna boda.

       

 

09. 2020.

09. 2021.

08. 2021.

Nezaposlene osobe

3.648

2.531

2.786

Priljev u evidenciju 

Novoprijavljeni

505

356

271

Odljev iz evidencije zbog 

Zaposlenja

624

445

181

Zaposlenja na temelju drugih posl. akt.

24

20

23

Ostalih razloga osim zaposlenja

116   

146

64

 

Ukupno je u rujnu 2021. iz evidencije nezaposlenih izašlo 611 osoba što je za 20,0% manje nego u rujnu 2020. godine. Od toga je zaposleno 465 osoba i to: 445 osoba (95,7%) na temelju zasnivanja radnog odnosa i 20 osoba (4,3%) na temelju drugih poslovnih aktivnosti (ostvarivanje mjesečnog primitka odnosno dohotka od druge samostalne djelatnosti većega od prosječno isplaćene novčane naknade u prethodnoj kalendarskoj godini, registriranje trgovačkog društva, obrta, zapošljavanje prema posebnim propisima i dr.).  

U evidentiranu nezaposlenost tijekom rujna 2021. godine ušlo je 356 osoba, a došle su iz:

 •   219 (61,5%)  nekog oblika radnog odnosa
 •     67 (18,8%)    neaktivnosti
 •     70 (19,7%)   redovitog školovanja

 

Nezaposlene osobe prema razini obrazovanja u PU Karlovac krajem rujna 2021. godine

Razina obrazovanja

Ukupno

Udio ( % )

Bez škole i nezavršena OŠ

190

7,5

Osnovna škola

617

24,4

SŠ za zanimanje do 3 god. i škola za KV i VKV radnike

796

31,4

SŠ za zanimanja u trajanju od 4 i više god. i gimnazija

625

24,7

Viša škola I. stupanj fakulteta i stručni studij

166

6,6

Fakulteti, akademije, magisterij, doktorat

137

5,4

 

Nezaposlene osobe prema dobi u PU Karlovac krajem rujna 2021. godine

Starost

Ukupno

Udio ( % )

15-29

606

23,9

30-49

1 004

39,7

50 +

921

36,4

 

 

TRAŽENI RADNICI I ZAPOŠLJAVANJE

 

U rujnu 2021. je zaprimljeno 425 prijava potreba za radnicima, što je smanjenje za 217 prijava (33,8%) u odnosu na prethodni mjesec. U odnosu na isto razdoblje prošle godine došlo je do smanjenja za 2 prijave (0,5%).   

Najviše slobodnih radnih mjesta prijavljeno je u sljedećim djelatnostima: 

 • prerađivačka industrija (132 ili 31,1%)
 • građevinarstvo (55 ili 12,9%)
 • obrazovanje (52 ili 12,2%)
 • zdravstvena zaštita i socijalna skrb (49 ili 11,3%)

Temeljem radnog odnosa većina se osoba zaposlila na određeno vrijeme (375 ili 80,6%).

Evidentirano zapošljavanje na temelju radnog odnosa najčešće se realiziralo u sljedećim djelatnostima:

 • zdravstvena obrazovanje (199 ili 44,7%)
 • prerađivačka industrija (71 ili 16,0%)
 • trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (34 ili 7,6%)
 • zdravstsvena zaštita i socijalna skrb (27 ili 6,1%) 

 

NOVČANA NAKNADA

 

Krajem rujna 2021. godine na zavodu za zapošljavanje PU Karlovac bilo je registrirano 620 korisnika novčane naknade, što je smanjenje za 34 korisnika (5,2%) u odnosu na prošli mjesec. U odnosu na isto razdoblje prošle godine broj korisnika novčane naknade smanjio se za 342 korisnika (35,6%). 24,5% osoba od ukupnog broja nezaposlenih prima novčanu naknadu.

 

  

MJERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA

 

Tijekom mjeseca novouključene su 83 osobe, a istodobno je iz mjera izašlo 35 osoba. Tako je na kraju rujna 2021. godine broj aktivnih korisnika mjera 595.

Novouključene osobe u rujnu 2021. godine obuhvaćene su mjerama (Labour market policy klasifikacija): Obrazovanje nezaposlenih 39 osoba (47,0%), Potpore za usavršavanje 6 osoba (7,2%), Potpore za zapošljavanje 19 osoba (22,9%), Javni radovi 5 osoba (6,0%) te Potpore za samozapošljavanje 14 osoba (16,9%).

Aktivni korisnici obuhvaćeni su sljedećim vrstama mjera: Obrazovanje nezaposlenih 45 osoba (7,6%), Osposobljavanje na radnom mjestu  2 osobe (0,3%), Potpore za usavršavanje 18 osoba (3,0%), Potpore za zapošljavanje 162 osobe (27,2%), Potpore za očuvanje radnih mjesta 124 osobe (20,8%), Javni rad 80 osoba (13,4%), Potpore za samozapošljavanje 157 osoba (26,4%) te 7 osoba (1,2%) uključeno u Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

 

 

POTPORA ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA U DJELATNOSTIMA POGOĐENIMA PANDEMIJOM COVID-19

 

Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima kojima je poslovanje otežano ili onemogućeno zbog pandemije bolesti COVID-19 provodile su se od ožujka 2020. do lipnja 2021. godine a obuhvaćale su više mjera s različitim uvjetima subvencioniranja, i to: Potpora za očuvanje radnih mjesta, Potpora za očuvanje radnih mjesta za mikropoduzetnike, Potpora za očuvanje radnih mjesta u zaštitnim radionicama, integrativnim radionicama i radnim jedinicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Od srpnja 2021. godine počinje provedba Programa zadržavanja radnih mjesta u djelatnostima kojima je zbog posebnih okolnosti narušena gospodarska aktivnost. Potporama za očuvanje odnosno zadržavanje radnih mjesta obuhvaćeni su i poslodavci s područja pogođenih potresom, kojima su zbog objektivnih razloga poslovno-proizvodni procesi bitno smanjeni ili onemogućeni.