NEZAPOSLENOST

 

Na kraju lipnja 2021. godine u evidenciji zavoda za zapošljavanje bila je evidentirana 2.731 nezaposlena osoba, što je u odnosu na protekli mjesec smanjenje za 297 nezaposlenih osoba ili 9,8%. U odnosu na lipanj 2020. godine došlo je do smanjenja nezaposlenosti za 26,1% tj. za 966 nezaposlenih osoba.

Od ukupnog broja nezaposlenih 1 657 (60,6%) je žena, a 1 074 (39,4%) muškarca. U odnosu na prošli mjesec udio nezaposlenih žena se povećao, odnosno udio muškaraca smanjio za 0,2 postotna boda. U odnosu na isto razdoblje prošle godine udio nezaposlenih žena se povećao, odnosno udio muškaraca smanjio za 1,7 postotnih bodova.                       

 

06. 2020.

06. 2021.

05. 2021.

Nezaposlene osobe

3.697

2.731

3.028

Priljev u evidenciju 

Novoprijavljeni

423

332

250

Odljev iz evidencije zbog

 

 

 

 Zaposlenja 502

 483

444

Zaposlenja na temelju drugih posl. akt.

23

18

29

Ostalih razloga osim zaposlenja

98

128

97

 

Ukupno je u lipnju 2021. iz evidencije nezaposlenih izašlo 629 osoba što je za 1,0% više nego u lipnju 2020. godine. Od toga je zaposlena 501 osoba i to: 483 osobe (96,4%) na temelju zasnivanja radnog odnosa i 18 osoba (3,6%) na temelju drugih poslovnih aktivnosti (ostvarivanje mjesečnog primitka odnosno dohotka od druge samostalne djelatnosti većega od prosječno isplaćene novčane naknade u prethodnoj kalendarskoj godini, registriranje trgovačkog društva, obrta, zapošljavanje prema posebnim propisima i dr.).  

U evidentiranu nezaposlenost tijekom lipnja 2021. godine ušle su 332 osobe, a došle su iz:

 •   265 (79,8%)  nekog oblika radnog odnosa
 •     46 (13,9%) neaktivnosti
 •     21  (6,3%)   redovitog školovanja

 

Nezaposlene osobe prema razini obrazovanja u PU Karlovac krajem lipnja 2021. godine

Razina obrazovanja

Ukupno

Udio ( % )

Bez škole i nezavršena OŠ

217

7,9

Osnovna škola

672

24,6

SŠ za zanimanje do 3 god. i škola za KV i VKV radnike

813

29,8

SŠ za zanimanja u trajanju od 4 i više god. i gimnazija

699

25,6

Viša škola I. stupanj fakulteta i stručni studij

182

6,7

Fakulteti, akademije, magisterij, doktorat

148

5,4

 

Nezaposlene osobe prema dobi u PU Karlovac krajem lipnja 2021. godine

Starost

Ukupno

Udio ( % )

15-29

 591

21,6

30-49

1 141

41,8

50 +

999

36,6

 

TRAŽENI RADNICI I ZAPOŠLJAVANJE

 

U lipnju 2021. je zaprimljeno 389 prijava potreba za radnicima, što je smanjenje za 102 prijave (20,8%) u odnosu na prethodni mjesec. U odnosu na isto razdoblje prošle godine došlo je do povećanja za 49 prijava (14,4%).       

Najviše slobodnih radnih mjesta prijavljeno je u sljedećim djelatnostima: 

 • pružanje smještaja te pripreme i usluživanja hrane (82 ili 21,1%)
 • prerađivačka industrija (74 ili 19,0%)
 • zdravstvena zaštita i socijalna skrb (63 ili 16,2%)
 • obrazovanje (33 ili 8,5%)

Temeljem radnog odnosa većina se osoba zaposlila na određeno vrijeme (438 ili 90,7%).

Evidentirano zapošljavanje na temelju radnog odnosa najčešće se realiziralo u sljedećim djelatnostima:

 • pružanje smještaja te pripreme i usluživanja hrane (166 ili 34,4%)
 • prerađivačka industrija (81 ili 16,8%)
 • trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (53 ili 11,0%)
 • javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje (40 ili 8,3%)

 

 

NOVČANA NAKNADA

 

Krajem lipnja 2021. godine na zavodu za zapošljavanje PU Karlovac bila su registrirana 573 korisnika novčane naknade, što je povećanje za 19 korisnika (3,4%) u odnosu na prošli mjesec. U odnosu na isto razdoblje prošle godine broj korisnika novčane naknade smanjio se za 427 korisnika (42,7%). 21,0% osoba od ukupnog broja nezaposlenih prima novčanu naknadu.

 

  

MJERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA

 

Tijekom mjeseca novouključene su 92 osobe, a istodobno je iz mjera izašlo 56 osoba. Tako je na kraju lipnja 2021. godine broj aktivnih korisnika mjera 481.

Novouključene osobe u lipnju 2021. godine obuhvaćene su mjerama (Labour market policy klasifikacija): Osposobljavanje na radnom mjestu 1 osoba (1,1%), Potpore za zapošljavanje 23 osobe (25,0%), Javni radovi 51 osoba (55,4%), Potpore za samozapošljavanje 13 osoba (14,1%) te Potpore za očuvanje radnih mjesta 4 osobe (4,4%). 

Aktivni korisnici obuhvaćeni su sljedećim vrstama mjera: 7 osoba (1,5%) Obrazovanje nezaposlenih, Osposobljavanje na radnom mjestu  1 osoba (0,2%), Potpore za zapošljavanje 170 osoba (35,3%), Potpore za očuvanje radnih mjesta 116 osoba (24,1%), Stalni sezonac 10 osoba (2,1%), Javni rad 56 osoba (11,6%), Potpore za samozapošljavanje 112 osoba (23,3%) te 9 osoba (1,9%) uključeno u Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

 

 

POTPORA ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA U DJELATNOSTIMA POGOĐENIMA PANDEMIJOM COVID-19

 

Osim provedbe redovitih mjera aktivne politike zapošljavanja, aktivnosti Zavoda usmjerene su na provedbu potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima/sektorima kojima je poslovanje otežano ili onemogućeno u uvjetima trajanja pandemije bolesti COVID-19. S početkom proglašenja pandemije, u ožujku 2020. donesena je odluka o provedbi Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID-19) za razdoblje od ožujka do svibnja 2020. godine, a s obzirom na trajnost pandemije provedba potpora se nastavlja i idućih mjeseci, uz određene izmjene uvjeta s obzirom na djelatnost poslodavca, veličinu poslodavca, opseg smanjenja posla, a od siječnja 2021. proširuje se i na poslodavce s područja pogođenih potresom. Stoga, potpore za očuvanje radnih mjesta obuhvaćaju više mjera s različitim uvjetima subvencioniranja, i to: Potpora za očuvanje radnih mjesta, Potpora za očuvanje radnih mjesta za mikropoduzetnike, Potpora za očuvanje radnih mjesta - skraćivanje radnog vremena, Potpora za očuvanje radnih mjesta u zaštitnim radionicama, integrativnim radionicama i radnim jedinicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom.