NEZAPOSLENOST

 

Na kraju kolovoza 2021. godine u evidenciji zavoda za zapošljavanje bilo je evidentirano 2.786 nezaposlenih osoba, što je u odnosu na protekli mjesec povećanje za 3 nezaposlene osobe ili 0,1%. U odnosu na kolovoz 2020. godine došlo je do smanjenja nezaposlenosti za 28,7% tj. za 1.121 nezaposlenu osobu.

Od ukupnog broja nezaposlenih 1.722 (61,8%) su žene, a 1.064 (38,2%) muškarca. U odnosu na prošli mjesec udio nezaposlenih žena se smanjio, odnosno udio muškaraca povećao za 0,3 postotna boda. U odnosu na isto razdoblje prošle godine udio nezaposlenih žena se povećao, odnosno udio muškaraca smanjio za 2,6 postotnih bodova.

                   

 

08. 2020.

08. 2021.

07. 2021.

Nezaposlene osobe

3.907

        2.786

2.783

Priljev u evidenciju 

Novoprijavljeni

      361

     271

   419

Odljev iz evidencije zbog 

Zaposlenja

      228

     181

          223

Zaposlenja na temelju drugih posl. akt.

          7

       23

            25

Ostalih razloga osim zaposlenja

        75   

       64

          119

 

Ukupno je u kolovozu 2021. iz evidencije nezaposlenih izašlo 268 osoba što je za 13,5% manje nego u kolovozu 2020. godine. Od toga su zaposlene 204 osobe i to: 181 osoba (88,7%) na temelju zasnivanja radnog odnosa i 23 osobe (11,3%) na temelju drugih poslovnih aktivnosti (ostvarivanje mjesečnog primitka odnosno dohotka od druge samostalne djelatnosti većega od prosječno isplaćene novčane naknade u prethodnoj kalendarskoj godini, registriranje trgovačkog društva, obrta, zapošljavanje prema posebnim propisima i dr.).  

U evidentiranu nezaposlenost tijekom kolovoza 2021. godine ušla je 271 osoba, a došle su iz:

 •   179 (66,1%)  nekog oblika radnog odnosa
 •     41 (15,1%)    neaktivnosti
 •     51 (18,8%)   redovitog školovanja

Nezaposlene osobe prema razini obrazovanja u PU Karlovac krajem kolovoza 2021. godine

Razina obrazovanja

Ukupno

Udio ( % )

Bez škole i nezavršena OŠ

193

6,9

Osnovna škola

649

23,3

SŠ za zanimanje do 3 god. i škola za KV i VKV radnike

829

29,8

SŠ za zanimanja u trajanju od 4 i više god. i gimnazija

706

25,3

Viša škola I. stupanj fakulteta i stručni studij

206

7,4

Fakulteti, akademije, magisterij, doktorat

203

7,3

 

Nezaposlene osobe prema dobi u PU Karlovac krajem kolovoza 2021. godine

Starost

Ukupno

Udio ( % )

15-29

672

24,1

30-49

1 157

41,5

50 +

957

34,4

 

 

TRAŽENI RADNICI I ZAPOŠLJAVANJE

 

U kolovozu 2021. su zaprimljene 642 prijave potreba za radnicima, što je povećanje za 55 prijava (9,4%) u odnosu na prethodni mjesec. U odnosu na isto razdoblje prošle godine došlo je do povećanja za 100 prijava (20,5%).

Najviše slobodnih radnih mjesta prijavljeno je u sljedećim djelatnostima: 

 • obrazovanje (205 ili 31,9%)
 • prerađivačka industrija (144 ili 22,4%)
 • pružanje smještaja te pripreme i usluživanja hrane (61 ili 9,5%)
 • građevinarstvo (57 ili 8,9%)

Temeljem radnog odnosa većina se osoba zaposlila na određeno vrijeme (158 ili 87,3%).

Evidentirano zapošljavanje na temelju radnog odnosa najčešće se realiziralo u sljedećim djelatnostima:

 • prerađivačka industrija (45 ili 24,9%)
 • obrazovanje (19 ili 10,5%)
 • pružanje smještaja te pripreme i usluživanja hrane (18 ili 9,9%)
 • ostale uslužne djelatnosti (16 ili 8,8%)

 

 

NOVČANA NAKNADA

 

Krajem kolovoza 2021. godine na zavodu za zapošljavanje PU Karlovac bila su registrirana 654 korisnika novčane naknade, što je smanjenje za 5 korisnika (0,8%) u odnosu na prošli mjesec. U odnosu na isto razdoblje prošle godine broj korisnika novčane naknade smanjio se za 299 korisnika (31,4%). 23,5% osoba od ukupnog broja nezaposlenih prima novčanu naknadu.

  

 

MJERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA 

 

Tijekom mjeseca novouključene su 53 osobe, a istodobno je iz mjera izašlo 28 osoba. Tako je na kraju kolovoza 2021. godine broj aktivnih korisnika mjera 547.

Novouključene osobe u kolovozu 2021. godine obuhvaćene su mjerama (Labour market policy klasifikacija): Potpore za usavršavanje 12 osoba (22,6%), Potpore za zapošljavanje 6 osoba (11,3%), Javni radovi 9 osoba (17,0%), Potpore za samozapošljavanje 17 osoba (32,1%) te Potpore za očuvanje radnih mjesta 9 osoba (17,0%).

Aktivni korisnici obuhvaćeni su sljedećim vrstama mjera: 6 osoba (1,1%) Obrazovanje nezaposlenih, Osposobljavanje na radnom mjestu  2 osobe (0,4%), Potpore za usavršavanje 12 osoba (2,2%), Potpore za zapošljavanje 165 osoba (30,2%), Potpore za očuvanje radnih mjesta 125 osoba (22,8%), Stalni sezonac 4 osobe (0,7%), Javni rad 82 osobe (15,0%), Potpore za samozapošljavanje 143 osobe (26,1%) te 8 osoba (1,5%) uključeno u Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

 

 

POTPORA ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA U DJELATNOSTIMA POGOĐENIMA PANDEMIJOM COVID-19

 

 

Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima kojima je poslovanje otežano ili onemogućeno zbog pandemije bolesti COVID-19 provodile su se od ožujka 2020. do lipnja 2021. godine a obuhvaćale su više mjera s različitim uvjetima subvencioniranja, i to: Potpora za očuvanje radnih mjesta, Potpora za očuvanje radnih mjesta za mikropoduzetnike, Potpora za očuvanje radnih mjesta u zaštitnim radionicama, integrativnim radionicama i radnim jedinicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Od srpnja 2021. godine počinje provedba Programa zadržavanja radnih mjesta u djelatnostima kojima je zbog posebnih okolnosti narušena gospodarska aktivnost. Potporama za očuvanje odnosno zadržavanje radnih mjesta obuhvaćeni su i poslodavci s područja pogođenih potresom, kojima su zbog objektivnih razloga poslovno-proizvodni procesi bitno smanjeni ili onemogućeni.