Prijava na Zavod


KAKO I GDJE SE PRIJAVITI?


Nezaposlene osobe i ostali tražitelji zaposlenja prijavljuje se u evidenciju Zavoda prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta.
Prilikom prijave određuju se termini individualnog savjetovanja.

KADA SE PRIJAVITI NA HZZ?


Možete se prijaviti kada se odlučite za aktivno i sustavno traženje posla. Ukoliko dolazite iz radnog odnosa, ističemo da je zahtjev za novčanu naknadu potrebno podnijeti u zakonom propisanom roku.
 
Od naših usluga nudimo Vam:
 • informacije o slobodnim radnim mjestima,
 • pomoć u definiranju radnog potencijala, definiranju aktivnosti kojima ćete poboljšati svoju zapošljivost, definiranju zanimanja u kojima imate najveće šanse za zapošljavanje,
 • informacije o stanju na tržištu rada - struktura nezaposlenosti, tražena i manje tražena zanimanja,
 • radionice kroz koje se stječu znanja i vještine za što uspješnije snalaženje na tržištu rada (kako napisati životopis i zamolbu, kako se predstaviti poslodavcu, metode samoprocjene, tehnike aktivnog traženja posla),
 • pravne savjete,
 • pomoć u dodatnoj (samo)procjeni osobnih mogućnosti, pomoć pri odabiru programa obrazovanja i osposobljavanja, utvrđivanje preostale radne sposobnosti.
 

TKO SE MOŽE PRIJAVITI NA HZZ KAO NEZAPOSLENA OSOBA?


One osobe koje:
 • ne ostvaruju mjesečni primitak od pružanja usluga prema posebnim propisima ili mjesečni primitak, odnosno drugi dohodak prema propisima o porezu na dohodak s obzirom na podatak o uplaćenim doprinosima za obvezna osiguranja dobivenim od Središnjeg registra osiguranika, a koji je veći od prosječne isplaćene novčane naknade u prethodnoj kalendarskoj godini,
 • nemaju registrirano trgovačko društvo ili drugu pravnu osobu, odnosno nemaju više od 25% udjela u trgovačkom društvu ili drugoj pravnoj osobi,
 • nisu član zadruge,
 • nisu predsjednik, član uprave ili izvršni direktor trgovačkog društva ili upravitelj zadruge,
 • nemaju registrirani obrt, slobodno zanimanje ili djelatnost poljoprivrede i šumarstva,
 • ne obavljaju domaću radinost ili sporedno zanimanje prema posebnom propisu,
 • nisu osigurani kao poljoprivrednik po propisima o mirovinskom osiguranju,
 • nisu zaposleni prema posebnim propisima,
 • nisu korisnici mirovine, osim korisnika mirovine koji ostvari pravo na invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad odnosno korisnika mirovine koji ostvari pravo na invalidsku mirovinu zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti i korisnika obiteljske mirovine kojemu se ta mirovina ne isplaćuje,
 • ne ispunjavaju uvjete za starosnu mirovinu,
 • nisu osigurani na produženo mirovinsko osiguranje na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove,
 • nemaju utvrđenu privremenu nezapošljivost od strane centra za profesionalnu rehabilitaciju,
 • nisu redoviti učenik ili student.
   

KAKO KONTAKTIRATI SAVJETNIKA ZA ZAPOŠLJAVANJE ODNOSNO ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE?

Nezaposlena osoba svog savjetnika/cu za zapošljavanje može kontaktirati:
 • osobno – u uredovno vrijeme dogovoreno sa savjetnikom/com
 • telefonom – broj telefona naveden je na Prijavnici te u Profesionalnom planu traženja posla
 • e-mailom – e-mail je naveden na Prijavnici te u Profesionalnom planu traženja posla.
Napomena: Prilikom kontaktiranja nezaposlene osobe savjetnik/ca može koristiti i SMS poruke – Broj SMS-a je 88023  (ukoliko je nezaposlena osoba dala suglasnost), no na njih nije moguće odgovarati, odnosno sustav odgovor ne prepoznaje te ga ne prosljeđuje savjetniku/ci.
 
Ukoliko imate određeni upit, prijedlog i slično možete ga uputiti Hrvatskom zavod za zapošljavanje na jedan od sljedećih načina: